SOLICITARE OFERTA “Refacere trotuar partea stanga aferent DN29B km 3+734-5+154“

Download (PDF, 221KB)


ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
Sediu: loc. Ipoteşti, str. Mihai Eminescu nr. 33, Com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani
Tel/fax: 0231 512 183/ 0231 506 201
Email: primaria_me@yahoo.com
Nr. înregistrare ________________

SOLICITARE OFERTA

Comuna Mihai Eminescu, solicita de la toti cei interesati oferte privind achizitia directa pentru executie lucrari la obiectivul de investitii “Refacere trotuar partea stanga aferent DN29B km 3+734-5+154“ , pana cel tarziu in data 05.04.2016 , orele 15.00, conform documentatiei de atribuire atasata. Relatii suplimentare se pot solicit de la domnul Viceprimar, Drobota Valeriu.
Se aproba, PRIMAR- GIREADA ANETA

CAIET DE SARCINI REFACERE TROTUAR AFERENT DN 29B KM 3+734-5+154 PARTEA STANGA COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI
1.DATE GENERALE Denumire investitie – REFACERE TROTUAR AFERENT DN 29B KM 3+734-5+154 PARTEA STANGA COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI Titularul investitiei – Comuna Mihai Eminescu Beneficiarul investitiei –Comuna Mihai Eminescu Amplasament – judetul Botosani ,comuna Mihai Eminescu,Catamarasti Deal
2.DESCRIERE INVESTITIE Se propune refacerea trotuarelor de pe partea stanga aferenta sectorului de drum national DN 29B km3+734-5+ 154 -Categoria de importanţă a construcţiei : “C”, conform H.G.R. nr. 766/1997. – Seismicitate : zona seismică cu perioada de colţ Tc = 0,70 s; ag = 0,20, conform P100- 1/2013. -Trotuarele vor avea latimea de 1,50 metri in care se include si latimea bordurilor de incadrare (10x15cm) -In profil longitudinal declivitatea trotuarelor urmareste declivitatea partii carosabile -In profil transversal trotuarele vor fi amenajate cu panta unica 2% -Fata de piciorul taluzului drumului national sau fata de margine superioara sant se prevede o zona de siguranta –fasie libera de 1,50-2,00 metri Sistemul rutier propus pentru executia trotuarelor este urmatorul -13 cm balast 0-63 cf SR 662/2002 -2 cm nisip -Hartie Kraft -10 cm beton de ciment C25 /30 VICEPRIMAR , DROBOTA VALERIU

Download (PDF, 3.94MB)

Download (DOC, 206KB)

Download (DOC, 85KB)