Consiliul local Mihai Eminescu

1.pdf”]

Download (PDF, 306KB)

Download (PDF, 2.84MB)

Download (PDF, 634KB)

Download (PDF, 575KB)

Download (PDF, 385KB)

Download (PDF, 1.41MB)

Download (PDF, 2.7MB)

Download (PDF, 797KB)

Download (PDF, 895KB)

Download (PDF, 963KB)

Download (PDF, 20.47MB)

Download (PDF, 15.79MB)

Download (PDF, 1.36MB)

Download (PDF, 1.72MB)

Download (PDF, 4.86MB)

Download (PDF, 7.69MB)

Download (PDF, 6.19MB)

Download (PDF, 575KB)

Download (PDF, 1.38MB)

Download (PDF, 645KB)

Download (PDF, 942KB)

Download (PDF, 244KB)

Download (PDF, 657KB)

Download (PDF, 3.41MB)

Download (PDF, 4.11MB)

Download (PDF, 1.8MB)

Download (PDF, 837KB)

Download (PDF, 955KB)

Download (PDF, 981KB)

Download (PDF, 16.87MB)

Download (PDF, 16.87MB)

Download (PDF, 1.55MB)

Download (PDF, 594KB)

Download (PDF, 954KB)

Download (PDF, 1.28MB)

Download (PDF, 17.76MB)

Download (PDF, 1.84MB)

Download (PDF, 614KB)

Download (PDF, 996KB)

Download (PDF, 7.93MB)

Download (PDF, 13.37MB)

Download (PDF, 529KB)

Download (PDF, 1.55MB)

Download (PDF, 1.37MB)

Download (PDF, 17.59MB)

Download (PDF, 17.59MB)

Download (PDF, 907KB)

Download (PDF, 836KB)

Download (PDF, 8.4MB)

Download (PDF, 8.4MB)

Download (PDF, 305KB)

Download (PDF, 4.24MB)

Download (PDF, 1.71MB)

Download (PDF, 1.4MB)

Download (PDF, 7.85MB)

Download (PDF, 4.06MB)

Download (PDF, 779KB)

Download (PDF, 3.74MB)

Download (PDF, 4.88MB)

Download (PDF, 1.04MB)

Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 780KB)

Download (PDF, 711KB)

Download (PDF, 18.66MB)

Download (PDF, 1.4MB)

Download (PDF, 2.3MB)

Download (PDF, 594KB)

Download (PDF, 586KB)

Download (PDF, 18.05MB)

Download (PDF, 637KB)

Download (PDF, 2.88MB)

Download (PDF, 822KB)

Download (PDF, 7.13MB)

Download (PDF, 4.37MB)

Download (PDF, 6.26MB)

Download (PDF, 7.2MB)

Download (PDF, 15.17MB)

Download (PDF, 14.52MB)

Download (PDF, 6.23MB)

Download (PDF, 759KB)

Download (PDF, 15MB)

Download (PDF, 447KB)

Download (PDF, 533KB)

Download (PDF, 708KB)

Download (PDF, 6.29MB)

Download (PDF, 14.66MB)

Download (PDF, 14.66MB)

Download (PDF, 14.66MB)

 

Consiliul Local Mihai Eminescu

Art. 36. – (1) Consiliul local are initiativã si hotãrãste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritãti ale administratiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercitã urmãtoarele categorii de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societãtilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
  b) atributii privind dezvoltarea economico-socialã si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
  c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
  d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãteni;
  e) atributii privind cooperarea interinstitutionalã pe plan intern si extern.